Participatie

Meedoen is belangrijk en draagt bij aan de beleving van positieve gezondheid. Mensen functioneren beter als ze in contact zijn met anderen. Zij voelen zich gelukkiger, volwaardig en gezien. 

InMovement streeft er in haar programma’s dan ook naar om mensen het plezier van meedoen te laten ervaren. We gaan uit van een inclusieve samenleving, waarin iedereen naar vermogen mee kan doen en waarin we van elkaar leren. 

Participeren is niet altijd vanzelfsprekend. Er zijn mensen die door bijvoorbeeld fysieke en/of mentale omstandigheden minder participeren of helemaal niet meer meedoen. Dit zorgt vaak voor een grotere eenzaamheidsbeleving en een gevoel niet volwaardig of ongelukkig te zijn. 

InMovement zet door haar drie pijlers empowermentvisie, oplossingsgericht werken en positieve gezondheid in op het vergroten van participatie. Bijvoorbeeld bij mensen die een langere afstand tot de arbeidsmarkt hebben of mensen die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn. 

In verschillende programma’s gaan we hier mee aan de slag.