Talentontwikkeling

Talentontwikkeling is niet iets vanzelfsprekend. Hoewel iedereen zich ontwikkelt, weet de ene persoon soms net even iets beter waar hij/zij/het goed in is. Sommige mensen hebben hier extra hulp bij nodig. Waarmee en hoe komt iemand tot zijn recht en hoe help je iemand te ontdekken wat zijn/haar talenten zijn? 

InMovement werkt vanuit de empowerment visie. Empowerment is het (voort)bouwen op eigen kracht en zo te bereiken wat je wil. Dit staat aan de basis van elke training. Het is belangrijk te ‘weten wie je bent, wat je kan en wat je wil’ en dat ook te durven zeggen en doen. Op die manier werken wij samen met de deelnemers aan een blijvende gedragsverandering en een effectievere manier van handelen. En zijn deelnemers in staat om hun eigen talenten te ontdekken, verder te ontwikkelen en in te zetten. 

Van doen waar je goed in bent worden mensen gelukkiger met wie ze zijn en raken ze meer betrokken bij wat ze doen en draagt bij aan hun positieve gezondheid.

In verschillende programma’s gaan we hier mee aan de slag.