Positieve gezondheid

Gezondheid is meer dan niet-ziek zijn. Het gaat ook over lekker in je vel zitten, het gevoel van controle hebben over het leven en mee kunnen doen. Positieve gezondheid is een manier om anders naar gezondheid en het leven te kijken. 

Positieve Gezondheid bekijkt gezondheid vanuit 6 domeinen: 

  • Dagelijks leven
  • Meedoen
  • Kwaliteit van leven
  • Zinvol leven
  • Gevoel en gedachten
  • Lichaam

InMovement zet Positieve Gezondheid in om deelnemers aan de slag te laten gaan met de vraag wat zij nodig hebben om zich beter en gelukkiger te voelen. Want als je zelf bepaalt wat voor jou belangrijk is, dan ben je gemotiveerder om ermee aan de slag te gaan en wordt je er blij van. Dit sluit heel goed aan bij de andere twee peilers in de programma’s van InMovement: Empowerment en Oplossingsgericht Werken. 

In verschillende programma’s gaan we hier mee aan de slag.