talentontwikkelingTalent­ontwikkeling
participatieParticipatie
positieve gezondheidPositieve gezondheid
zin in werkZin in werk

Welkom bij InMovement!

InMovement zet met haar programma’s mensen letterlijk en figuurlijk in beweging. Wij versterken talenten, stimuleren maatschappelijke participatie, werken aan positieve gezondheid en vergroten Zin(geving)-in-Werk. In samenwerking met VGZ en gemeente Rotterdam bieden wij mensen met een VGZ Rotterdampakket polis de cursus Kickstart Vitaliteit en Voeding & Gezondheid aan.

Wij werken vanuit een drietal pijlers:

1. Empowermentvisie

Empowerment – het (voort)bouwen op eigen kracht en zo te bereiken wat je wil – staat aan de basis van elke training. Het is belangrijk te ‘weten wie je bent, wat je kan en wat je wil’ en dat ook te durven zeggen en doen. Op die manier werken wij samen met de deelnemers aan een blijvende gedragsverandering en een effectievere manier van handelen.

2. Oplossingsgericht werken

In onze trainingen werken we oplossingsgericht; waarbij principes als ‘hoe concreter, hoe beter’ en ‘voortbouwen op wat al bereikt is’ belangrijk zijn. Er wordt niet alleen geleerd door kennisverwerving, maar zeker ook door te doen, ervaren en te voelen. Ervaringen en inzichten worden direct verankerd. Dit empowert en het rendement is in de trainingen direct zichtbaar.

3. Positieve Gezondheid

InMovement werkt volgens de principes van de positieve gezondheid. Wij benaderen gezondheid niet alleen vanuit ziekte of klacht, maar focussen ons op wat iemand nodig heeft om zich vitaler en gelukkiger te voelen. Het gaat er daarbij ook om lekker in je vel te zitten, mee te kunnen doen aan de maatschappij en zinvol te kunnen leven. 


Programma’s InMovement

Dit doen wij met programma’s als de Talent­ontwikkelings­caroussel, Empowerment & Beweging, Kickstart Vitaliteit, Voeding & Gezondheid, Taal & Gezondheid, Taal & Gezonde Opvoeding, Onbekend Ongekend Talent, Effectief Communiceren, Mantel­zorg­trajecten, trajecten voor het tegengaan van eenzaamheid bij ouderen, Welzijnsprojecten, Master­class Vrouwelijk Leider­schap en nog veel meer.

Trainers en coaches

Onze trainers en coaches stellen zich open en motiverend op, kunnen weerstand doorzien en hiermee omgaan, en vooral: zetten zich met hart en ziel in voor de deelnemers!